Drezy

Drezy riešime vždy po konzultácii zo zákazníkom. Snažíme sa hľavne vyhovieť požiadavkám a predstavám zakazníka.

Na moderné kuchynské linky používame drezy od firmy www.blanco.sk.

Drezy sa delia do troch kategórii a to:

K drezom sa dodávajú batérie a doplnky od firmy blanco alebo podľa dohody zo zákazníkom.